Opties Kopen

Opties kopenHet is nu mogelijk om uw opties online te kopen. Maar wat zijn opties precies? Een optie is een contract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om binnen een bepaalde periode een bepaald goed te kopen of te verkopen, en dat meestal voor een vooraf vastgestelde prijs. Er wordt een bedrag betaald aan degene die het recht verleent. Een optie, net als een aandeel of een obligatie, is daarom een zekerheid. Het is een bindend contract met strikt gedefinieerde termen en eigenschappen. Wat dit in de praktijk voor u betekenen kan zal op deze website aan u uitgelegd worden. Opties kopen is nu niet alleen meer weggelegd voor de mannen op de beurs, maar voor iedereen bereikbaar.

Een optie hebben

Waarschijnlijk heeft u al wel eens met het volgende voorval te maken gehad. U wil een huis kopen, alleen zal het u helaas nog wel drie maanden kosten voordat u het geld bij elkaar heeft om dit te doen. Met de eigenaar heeft u kunnen onderhandelen en een deal gesloten waarbij u dus een optie op het huis heeft genomen. Dit betekent dat de eigenaar het huis de komende drie maanden aan niemand anders mag verkopen en dat het als het ware voor u gereserveerd is. Voor deze afspraak betaald u een prijs van bijvoorbeeld vier duizend euro aan de eigenaar.

Invloeden van buitenaf

Er kan echter heel wat gebeuren in drie maanden tijd. Stel dat plotseling blijkt dat er een grote snelweg achter dit huis zal komen te liggen. De marktwaarde van het huis zal plots omlaag schieten. U bent echter niet verplicht om door te gaan met de verkoop, maar zal wel de vier duizend euro van de optie verliezen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de marktwaarde stijgt vanwege het plotselinge nieuws dat het huis ooit het bezit was van Willem Van Oranje. De eigenaar is verplicht om u het huis te kopen voor het vooraf afgesproken bedrag. Het kan dus betekenen dat u of wel een winst of wel een verlies heeft gemaakt.

Opties kopen

Dit bovenstaande voorbeeld geeft u een beetje een idee wat er speelt bij het opties kopen. Eigenlijk zijn er altijd risico’s opties, maar dat is nu juist wat het hele opties kopen gebeuren een beetje spannend maakt. Niemand weet van te voren wat er allemaal kan veranderen. Het is belangrijk om te onthouden dat als u een optie koopt, u een recht, maar geen plicht heeft, om iets te kopen. Als de vervaldatum passeert, dan is de optie waardeloos geworden. Op dat moment verliest u het geld wat u heeft geïnvesteerd om de optie te kopen. De optie zelf heeft geen waarde, maar het ontleent zijn waarde aan iets waar het overgaat. Hier boven is het huis dus de onderliggende waarde. Als het gaat om opties kopen op de beurs, dan zijn het meestal aandelen die de onderliggende waarde vormen.

Niet voor iedereen vanzelfsprekend

Het hoe handelen in opties is niet direct voor iedereen vanzelfsprekend. Het loont absoluut de moeite om u van te voren zeer goed in te lichten over de verschillende aspecten van het opties kopen. U zal anders de verschillende termen niet goed begrijpen en misschien verkeerde beslissingen maken. De belangrijkste distinctie is het verschil tussen call en put opties. Een call optie geeft de houder namelijk het recht om iets te kopen tegen een bepaalde prijs en dat binnen een bepaalde periode. Het bedrag wat hiervoor betaald moet worden wordt de optiepremie genoemd. De persoon die de call optie schrijft is dus verplicht om een onderliggende waarde tegen een eerder vastgestelde prijs te verkopen waarvoor hij dus de optiepremie ter compensatie krijgt. In het geval dat de waarde hoger is dan de uitoefenprijs, dan zal de optie houder zijn rechten uitoefenen. De koper van de call optie hoopt dus altijd dat het aandeel op termijn in waarde zal toenemen waardoor hij een winst zal maken. Opties kopen is in dat geval een goede zaak geweest. Put opties zijn wat anders. De koper van een put optie heeft in feite het recht gekocht om een zaak tegen een van te voren afgesproken koers te verkopen. Dit is als het ware een verzekering van de waarde van zijn aandelen en hiervoor betaalt de koper een bedrag. De schrijver van een put optie is verplicht om de onderliggende waarde te kopen tegen een van te voren afgesproken bedrag. Hiervoor krijgt de schrijver het premiebedrag van de koper van de put optie. Als aan het einde van de looptijd blijkt dat de prijs lager is dan de in de optie afgesproken prijs, dan zal de optie houder zeker zijn rechten uit oefenen. Hier is het opties kopen dus gericht op het speculeren dat het aandeel op termijn in prijs daalt. Het omgekeerde dus van een call optie.

Kopers en verkopers

Hieruit kunt u dus concluderen dat er vier soorten deelnemers zijn die meedoen aan het hele opties kopen gebeuren. Of wel kopers van call opties, of wel verkopers van call opties. Of wel kopers van put opties, of wel verkopers van put opties. Hoe opties kopen hangt dus af van de positie die wordt ingenomen. In ieder geval worden mensen die opties kopen houders genoemd en mensen die opties verkopen worden schrijvers genoemd. Het belangrijkste verschil tussen kopers en verkopers bij het opties kopen is dat call houders en put houders (kopers dus) niet verplicht zijn om te kopen of te verkopen. Zij hebben de keuze om hun rechten uit te oefenen als zij dat willen. Call schrijvers en put schrijvers (verkopers) zijn echter verplicht om te kopen of te verkopen.

opties verhandelen riskant

Op deze website zullen wij echter voornamelijk vanuit het oogpunt van u als koper schrijven. De verkoop van opties is ingewikkelder dan opties kopen en tevens soms riskant te noemen. Het is als koper van opties heel belangrijk om de terminologie op het gebied van opties, aandelen en beleggen goed te kennen. Wanneer opties verhandeld worden op een beurs, dan wordt dit een beursgenoteerde optie genoemd. Deze hebben meestal vaste prijzen en verval data. In de meeste gevallen is een beursgenoteerde optie in feite honderd aandelen van het desbetreffende bedrijf. Met behulp van de informatie op deze website kunt u kiezen om direct te gaan voor het online opties kopen.